Các loại chi phí để sở hữu nhà cùng với Homebase

Để sở hữu ngôi nhà mơ ước của bạn, ngoài khoản tiền bạn phải trả cho giá trị căn nhà thì bạn còn cần phải trả các phí dịch vụ, phí bổ sung khác. Cụ thể các loại chi phí đó là gì? Tính toán như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu thông qua bài viết sau.

1. Các phí trước khi ký hợp đồng

Homebase có thể tính một số khoản phí trước khi ký hợp đồng, tùy thuộc vào loại hợp đồng bạn chọn và dịch vụ cụ thể mà bạn muốn sử dụng. Dưới đây là một số phí thường gặp khi sử dụng dịch vụ Homebase:

  1. Phí dịch vụ: Đây là khoản phí mà bạn phải trả để sử dụng các tính năng và dịch vụ của Homebase. Phí này có thể được tính theo mô hình hàng tháng, hàng năm hoặc theo số lượng nhân viên trong doanh nghiệp của bạn.
  2. Phí cài đặt: Trong một số trường hợp, Homebase có thể tính phí cài đặt khi bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ của họ. Phí này có thể thay đổi tùy thuộc vào phạm vi và độ phức tạp của dự án cài đặt.
  3. Phí phát triển tùy chỉnh: Nếu bạn cần các tính năng hoặc điều chỉnh đặc biệt cho doanh nghiệp của mình, bạn có thể phải trả phí phát triển tùy chỉnh. Các khoản phí này có thể được tính dựa trên số giờ công việc của các nhà phát triển hoặc theo gói dịch vụ được thỏa thuận trước.
  4. Phí hủy bỏ hợp đồng: Trong trường hợp bạn muốn hủy bỏ hợp đồng với Homebase trước thời hạn, có thể có một khoản phí hủy bỏ áp dụng. Phí này có thể được xác định trong điều khoản hợp đồng hoặc thông qua thỏa thuận riêng giữa bạn và Homebase.

Trước khi ký hợp đồng với Homebase hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào khác, luôn quan tâm đến các điều khoản và điều kiện cụ thể, cũng như các khoản phí mà bạn sẽ phải trả. Đảm bảo bạn hiểu rõ về chi phí và cam kết của mình trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ.

2. Các phí khi hợp đồng có hiệu lực

Phí đăng ký

Phí đăng ký là khoản phí ban đầu chi trả cho thủ tục thẩm định bất động sản cũng như thẩm định rủi ro cá nhân của khách hàng. Chỉ khi bạn đóng khoản phí này thì đội ngũ Homebase mới bắt đầu vận hành các bước tiếp theo.

Xem thêm: Thông tin chi tiết về phí đăng ký mà khách hàng trả cho Homebase

Phí dịch vụ hành chính

Phí dịch vụ hành chính là một khoản phí được tính khi bạn sử dụng dịch vụ của Homebase. Phí này bao gồm chi phí lao động, chi phí bán hàng & tiếp thị liên quan khác của Homebase. Phí dịch vụ này được tính là 1% trên giá trị Homebase hỗ trợ trừ đi phí đăng ký phía trên.

*Lưu ý: Phí này không dưới 10 triệu, và chỉ tính phí đăng ký của bất động sản mà khách hàng chọn để tiếp tục.

Cẩm Nang -