Tìm hiểu về quy trình mua bán bất động sản sơ cấp tại Việt Nam

Homebase hiểu rằng, quyết định mua một căn nhà là một quyết định rất quan trọng trong cuộc sống của bạn. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ hướng dẫn thêm cho bạn về quy trình mua một căn hộ từ một dự án bất động sản lần đầu được bán ra – bất động sản sơ cấp. Hãy cùng tìm hiểu!

1. Bất động sản sơ cấp là gì?

Thuật ngữ “bất động sản sơ cấp” không phổ biến trong tiếng Việt, nhưng có thể giải thích theo ngữ cảnh của lĩnh vực bất động sản.

Trong ngữ cảnh bất động sản, “bất động sản sơ cấp” có thể được hiểu là các loại bất động sản chưa được phát triển hoặc chưa hoàn thiện. Điều này có thể bao gồm đất trống, khu đất chưa được quy hoạch, hoặc các dự án bất động sản đang trong quá trình xây dựng.

“Bất động sản sơ cấp” có thể là cơ hội đầu tư lớn với tiềm năng tăng giá cao nếu được phát triển và hoàn thiện một cách hiệu quả. Tuy nhiên, nó cũng có thể mang lại rủi ro cao do yếu tố không chắc chắn liên quan đến quá trình phát triển và hoàn thiện.

Nếu ngữ cảnh của “bất động sản sơ cấp” khác hoặc cụ thể hơn trong một ngữ cảnh cụ thể khác, bạn có thể cung cấp thêm thông tin để tôi hiểu rõ hơn và cung cấp giải thích phù hợp hơn.

2. Thị trường bất động sản sơ cấp là gì?

Để hiểu được bất động sản sơ cấp là gì? Đầu tiên, bạn cần cần phải biết bất động sản là gì? Theo Điều 107 Khoản 1 Bộ Luật dân sự 2015 quy định:

  1. Bất động sản bao gồm:

a) Đất đai;

b) Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai;

c) Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng;

d) Tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Pháp luật đã quy định về bất động sản, tuy nhiên không phải tất cả loại hình bất động sản đều sẽ được tham gia giao dịch trên thị trường. Vì bất động sản có thể giao dịch được sẽ cần phải đạt đầy đủ các điều kiện theo quy định của Nhà nước. Vi dụ: Một chủ đầu tư muốn mua đất để xây dựng chung cư thì cần phải có giấy chứng nhận sử dụng đất đó.

Vậy, bất động sản sơ cấp là sản phẩm bất động sản lần đầu tiên được giao dịch, phát hành. Thông thường là tài sản đất, được hình thành khi nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất, hoặc là các dự án căn hộ đang xây dựng và được rao bán lần đầu.

3. Đặc điểm và vai trò của thị trường bất động sản sơ cấp

Thị trường trong lĩnh vực bất động sản là quá trình giao dịch hàng hóa (bất động sản) giữa các bên có liên quan. Vậy có thể hiểu thị trường bất động sản sơ cấp là “nơi” diễn ra các hoạt động mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp sản phẩm bất động sản sơ cấp và các dịch vụ có liên quan như trung gian, môi giới, tư vấn…

4. Quy trình mua bán bất động sản sơ cấp

Đặc điểm

Vai trò

Cẩm Nang -