Đất trồng lúa có chuyển lên đất thổ cư được hay không?

1. Đất trồng lúa là gì?

Đất trồng lúa là loại đất chủ yếu được sử dụng để trồng cây lúa, một loại cây lúa cơ bản và quan trọng trong nền nông nghiệp toàn cầu. Đặc điểm chính của đất trồng lúa là có khả năng cung cấp các yếu tố dinh dưỡng cần thiết cho cây lúa, đồng thời giữ độ ẩm và thoát nước một cách hiệu quả.

Đất trồng lúa thường được lựa chọn dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm thành phần hóa học, cấu trúc vật lý và khả năng thoát nước. Một trong những thành phần hóa học quan trọng của đất trồng lúa là hàm lượng đất sét, hữu cơ và khoáng chất. Điều này cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cây lúa. Cấu trúc vật lý của đất cũng quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến khả năng thoát nước và thông gió của đất. Đất trồng lúa thường có cấu trúc hạt mịn, giúp cây lúa dễ dàng phát triển và hấp thụ nước và chất dinh dưỡng.

Ngoài ra, đất trồng lúa cũng cần có khả năng giữ độ ẩm một cách ổn định. Điều này đặc biệt quan trọng trong quá trình trồng và phát triển của cây lúa, vì lúa cần nước đủ để phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, đất cũng cần có khả năng thoát nước tốt để tránh tình trạng ngập úng gây hại cho cây lúa.

Tổng quan lại, đất trồng lúa không chỉ là loại đất cung cấp chất dinh dưỡng cho cây lúa mà còn phải đáp ứng các yếu tố về cấu trúc vật lý và khả năng duy trì độ ẩm để tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của cây lúa. Điều này là cực kỳ quan trọng trong việc sản xuất lúa và đảm bảo năng suất cao trong nông nghiệp.

2. Thủ tục chuyển đổi đất trồng lú sang đất ở

Trước khi trả lời câu hỏi đất trồng lúa có chuyển lên đất thổ cư được hay không thì chúng ta sẽ tìm hiểu về đất trồng lúa là gì.

Đất trồng lúa được quy định trong Luật Đất đai 2013 như sau:

” Điều 134. Đất trồng lúa

1. Nhà nước có chính sách bảo vệ đất trồng lúa, hạn chế chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Trường hợp cần thiết phải chuyển một phần diện tích đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác thì Nhà nước có biện pháp bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa.

Nhà nước có chính sách hỗ trợ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại cho vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao.

2. Người sử dụng đất trồng lúa có trách nhiệm cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất; không được chuyển sang sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, làm muối và vào mục đích phi nông nghiệp nếu không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

3. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định của Chính phủ.”

Theo đó việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật đất đai hiện tại thì đang bị hạn chế, trường hợp thật cần thiết thì sau đó nhà nước phải có biện pháp bổ sung diện tích đất trồng lúa lại.

Thêm vào đó, tại Khoản 1 Điều 52 Luật đất đai năm 2013 có quy định về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là “kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

 Vì thế, việc chuyển mục đích đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phải cần có quy hoạch sử dụng đất mà đã có kế hoạch sử dụng đất buộc chuyển đổi  thì mới được chuyển đổi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Nhà nước.

Cẩm Nang -