Quy định về thanh toán khi mua căn hộ chung cư hình thành trong tương lai

1. Quy định về thanh toán khi mua căn hộ hình thành trong tương lai

Quy định về thanh toán khi mua căn hộ hình thành trong tương lai có thể thay đổi tùy theo quốc gia và các điều khoản cụ thể trong hợp đồng mua bán căn hộ. Tuy nhiên, dưới đây là một số phương thức thanh toán phổ biến khi mua căn hộ chưa được hoàn thành:

  1. Thanh toán theo tiến độ: Trong phương thức này, khoản thanh toán sẽ được chia thành các đợt tùy thuộc vào tiến độ xây dựng. Ví dụ, bạn có thể thanh toán một phần khi ký hợp đồng, một phần khi hoàn thành móng, một phần khi hoàn thành mặt cắt sàn, và còn lại khi căn hộ hoàn thiện.
  2. Thanh toán theo phương thức góp tiền: Trong trường hợp này, bạn có thể góp một số tiền cố định hàng tháng hoặc hàng năm cho đến khi căn hộ hoàn thiện. Sau đó, bạn sẽ thanh toán số tiền còn lại.
  3. Thanh toán theo phương thức chuyển nhượng cổ phần: Một số dự án có thể cho phép bạn mua cổ phần trong dự án thay vì mua căn hộ trực tiếp. Trong trường hợp này, bạn sẽ thanh toán một khoản tiền cho việc mua cổ phần và sau đó nhận được lợi nhuận từ việc cho thuê hoặc bán cổ phần sau này.
  4. Thanh toán theo phương thức trả trước hoặc trả sau: Bạn có thể được yêu cầu thanh toán một khoản tiền đặt cọc trước khi ký hợp đồng mua bán. Sau đó, bạn có thể thanh toán số tiền còn lại khi nhận được căn hộ.

Trước khi ký kết bất kỳ hợp đồng mua bán nào, quan trọng là bạn cần hiểu rõ các điều khoản và điều kiện thanh toán cụ thể được quy định trong hợp đồng. Đồng thời, tư vấn từ luật sư hoặc chuyên gia bất động sản cũng có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định và bảo vệ quyền lợi của bạn trong quá trình mua căn hộ.

2. Quy định về hạn mức thanh toán khi mua căn hộ chung cư

Theo Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về thanh toán khi mua căn hộ hình thành trong tương lai:

“Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng; trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng.

Trường hợp bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua.”

Căn cứ theo nội dung quy định như trên, việc thanh toán đối với nhà hình thành trong tương lai sẽ được chia thành nhiều giai đoạn, nhiều lần. Trong đó, lần thanh toán đầu tiên sẽ không quá 30% giá trị hợp đồng.

3. Thu quá hạn mức có bị phạt không?

Theo Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đã quy định hạn mức thanh toán khi mua bất động sản hình thành trong tương lai.

Việc thực hiện thanh toán khi mua bán căn hộ chung cư hình thành trong tương lai sẽ được chia thành nhiều lần. Lần đầu thanh toán sẽ không vượt qua 30% giá trị hợp đồng, ở giai đoạn tiếp theo sẽ thanh toán phù hợp với tiến độ xây dựng của bất động sản hình thành trong tương lai đó nhưng tổng sẽ không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa thực hiện bàn giao căn hộ. Đặc biệt, trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng.

Trường hợp người mua căn hộ chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) thì bên bán không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận.

Căn cứ vào quy định nêu trên, hạn mức thanh toán khi chưa giao căn hộ cho người mua là không quá 70% giá trị hợp đồng. Trong mọi trường hợp, khi người mua căn hộ chưa được cấp Giấy chứng nhận thì bên bán không được thu quá 95% giá trị hợp đồng.

4. Điều kiện để mua bán căn hộ hình thành trong tương lai

Theo Điểm c Khoản 4 Điều 57 Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định, chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng thu tiền của bên mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng tiến độ thực hiện dự án hoặc thu vượt quá tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng theo quy định thì bị phạt tiền từ 60 – 80 triệu đồng.

5. Chi tiết thủ tục chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai

Hoạt động mua bán căn hộ hình thành trong tương lai cần tuân thủ theo đúng các đúng quy định về kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai. Điều kiện để bất động sản hình thành trong tương lai được phép kinh doanh đã được quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Cụ thể:

“1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

2.Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.”

Căn cứ theo quy định trên, điều kiện để căn hộ hình thành trong tương lai được phép bán ra thị trường phải có đầy đủ các giấy tờ sau:

Cẩm Nang -