Các điều cần lưu ý để tránh rủi ro khi mua đất thuộc diện quy hoạch

Không ít người vì thiếu kinh nghiệm đã mua phải những mảnh đất nằm trong quy hoạch. Tuy nhiên, không phải khu đất nào thuộc quy hoạch thì người mua cũng gặp rủi ro bị thu hồi.

1. Có bị hạn chế quyền khi mua đất thuộc diện quy hoạch không?

Việc mua đất thuộc diện quy hoạch có thể mang theo một số hạn chế quyền sử dụng và phát triển đất đó. Quy hoạch đất đai được thiết kế để quản lý và điều chỉnh việc sử dụng đất theo các mục đích nhất định như dân cư, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, và môi trường.

Các hạn chế thường có thể bao gồm:

  1. Hạn chế sử dụng: Quy hoạch có thể quy định các loại hoạt động cụ thể được phép thực hiện trên đất đó, ví dụ như chỉ cho phép xây dựng nhà ở hoặc các công trình công cộng.
  2. Hạn chế phát triển: Có thể có các quy định về kích thước, hình dạng, và vị trí của các công trình xây dựng trên đất, cũng như các hạn chế về chiều cao và diện tích xây dựng.
  3. Giới hạn chuyển nhượng: Có thể có các quy định về việc chuyển nhượng đất hoặc sử dụng đất theo các mục đích khác nhau.
  4. Hạn chế sở hữu: Một số quy hoạch có thể hạn chế quyền sở hữu bằng cách áp dụng các biện pháp như giảm giá trị sử dụng của đất hoặc cấm sử dụng đất cho mục đích cụ thể.

Trước khi mua đất trong khu vực có quy hoạch, quan trọng là phải tham khảo các quy định quy hoạch cụ thể và tìm hiểu các hạn chế liên quan đến việc sử dụng và phát triển đất đó. Điều này giúp tránh được các vấn đề pháp lý và tài chính không mong muốn trong tương lai.

2. Thời hạn thu hồi đất

Theo quy định tại khoản 2 Điều 49, Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất vẫn được sử dụng và thực hiện quyền của người sử dụng đất theo luật định nếu quy hoạch sử dụng đất đã được công bố nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Nếu cấp huyện đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm, thì người sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất để được tiếp tục thực hiện quyền của người sử dụng đất, nhưng không được trồng cây lâu năm, xây nhà ở, công trình mới. Trong trường hợp người sử dụng đất muốn cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình thì phải có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Do đó, người mua cần xem mảnh đất nằm trong quy hoạch đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm hay chưa. Nếu đã có rồi thì quyền của người sử dụng đất sẽ bị hạn chế.

3. Có được đền bù khi mua đất thuộc diện quy hoạch không?

Theo khoản 3 Điều 49, Luật Đất đai năm 2013, đối với phần đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện phải thu hồi để làm dự án, nếu sau 3 năm vẫn chưa có quyết định thu hồi thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải hủy bỏ. điều chỉnh và công bố việc hủy bỏ, điều chỉnh đó.

Nếu cơ quan thẩm quyền không hủy bỏ, điều chỉnh hoặc có hủy bỏ, điều chỉnh nhưng không công bố thì người sử dụng đất sẽ không bị hạn chế các quyền của người sử dụng đất.

4. Bồi thường như thế nào khi bị thu hồi đất?

Điều 75, Luật Đất đai năm 2013 nêu rõ: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp”.

Vậy, người mua đất sẽ được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nếu thuộc một trong những trường hợp trên.

Cẩm Nang -