Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Pháp luật

1. Bảng phân loại ký hiệu theo mục đích sử dụng đất trên bản đồ địa chính

Bảng phân loại ký hiệu theo mục đích sử dụng đất trên bản đồ địa chính có thể bao gồm các ký hiệu sau:

 1. Đất nông nghiệp: Được đại diện bằng các ký hiệu thích hợp như cánh đồng, cánh đồng lúa, hoặc hình vẽ thích hợp cho loại đất này.
 2. Đất dân cư: Thường được biểu diễn bằng các ký hiệu của các công trình dân cư như nhà ở, tòa nhà, hoặc các biểu tượng tương ứng.
 3. Đất công nghiệp: Được biểu diễn bằng các ký hiệu của các khu công nghiệp, nhà máy, xưởng sản xuất, hoặc các biểu tượng tương ứng.
 4. Đất thương mại: Thường được biểu diễn bằng các ký hiệu của các khu vực mua sắm, trung tâm thương mại, cửa hàng, hoặc các biểu tượng tương ứng.
 5. Đất công cộng: Được biểu diễn bằng các ký hiệu của các khu vực công cộng như công viên, hồ, khu vui chơi, hoặc các biểu tượng tương ứng.
 6. Đất hành chính: Thường được biểu diễn bằng các ký hiệu của các tòa nhà hành chính, trụ sở chính phủ, hoặc các biểu tượng tương ứng.
 7. Đất giáo dục: Được biểu diễn bằng các ký hiệu của các trường học, trường đại học, hoặc các biểu tượng tương ứng.
 8. Đất du lịch: Thường được biểu diễn bằng các ký hiệu của các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn, hoặc các biểu tượng tương ứng.

Các ký hiệu này có thể thay đổi tùy theo quy định của cơ quan phê duyệt và sử dụng bản đồ.

2. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng cần xin phép

Việc chuyển mục đích sử dụng đất thường cần phải xin phép từ các cơ quan chức năng và tuân thủ các quy định pháp luật. Dưới đây là một số trường hợp phổ biến mà việc xin phép chuyển mục đích sử dụng đất là cần thiết:

 1. Chuyển từ đất nông nghiệp sang đất dân cư: Đối với việc xây dựng nhà ở hoặc các dự án dân cư trên đất trước đây được sử dụng cho mục đích nông nghiệp, cần phải có sự phê duyệt từ cơ quan quản lý địa phương và tuân thủ các quy định về quy hoạch, bảo vệ môi trường và sử dụng đất.
 2. Chuyển từ đất nông nghiệp hoặc đất hoang mạc sang đất công nghiệp hoặc thương mại: Các dự án phát triển khu công nghiệp, khu thương mại cần phải có sự phê duyệt từ cơ quan quản lý địa phương và tuân thủ các quy định về quy hoạch, bảo vệ môi trường và sử dụng đất.
 3. Chuyển từ đất sử dụng công cộng hoặc đất hành chính sang mục đích khác: Việc thay đổi mục đích sử dụng đất công cộng hoặc đất hành chính cũng yêu cầu sự phê duyệt của cơ quan quản lý địa phương và tuân thủ các quy định pháp luật.
 4. Chuyển từ đất sử dụng giáo dục hoặc đất du lịch sang mục đích khác: Đối với việc sử dụng lại đất đã được phân định mục đích sử dụng là giáo dục hoặc du lịch, cũng cần phải có sự phê duyệt từ các cơ quan chức năng.

Trong tất cả các trường hợp trên, việc xin phép chuyển mục đích sử dụng đất thường đòi hỏi các hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và pháp lý liên quan, và được thẩm định bởi các cơ quan chức năng trước khi được chấp thuận.

3. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng không cần xin phép

Theo khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyển, gồm:

– Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trong rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

– Chuyển đất trồng cây hằng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

– Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

– Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

– Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

–  Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

– Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Cẩm Nang -