Giá trị pháp lý của vi bằng là gì?

Định nghĩa của vi bằng là gì?

“Hãy hiểu rõ về khái niệm lập vi bằng là gì?”Chứng nhận cho sự thật được thấy mắt, việc đã xảy ra được ghi chép lại, đấu dấu bởi con mắt của tôi. Đây không chỉ là sự chứng kiến trực tiếp, mà còn là quyền tự do của cá nhân, của một tổ chức hoặc một cơ quan, khi họ yêu cầu tôi phản ánh sự thật mà tôi đã thấy. Sự kiện này được xác định, được quy chuẩn theo quy định của Nghị định 61/2009/NĐ-CP. Nhặt lên từng manh mối, từng khoảnh khắc của cuộc sống, tôi dành nơi đây là bằng chứng tồn tại, bằng chứng của sự thật.

Lý do cần thiết phải lập vi bằng?

Lấy hiện thựclàm tấm gương mà phản chiếu, việc tạo ra vi bằng khéo léo sử dụng những giác quan con người để ghi lại các sự thật không thể chối cãi. Khi bước vào kho tàng của vi bằng, bạn sẽ nhận ra có những thuật ngữ đặc biệt.

Đầu tiên là “Sổ vi bằng”, thế giới còn gọi nó là “Hợp đồng vi bằng”. Hai thuật ngữ này không gì khác chính là tên gọi của tờ giấy chất chứa tất cả những sự kiện, hành vi thật sự mà người phát bằng chứng kiến và ghi chép lại theo yêu cầu.

Như một tảng đá nhỏ câu chuyện vi bằng mở rộng ra với khái niệm “đất vi bằng”. Cụ thể, không gì khác hơn là đất, vốn đã được chuyển nhượng thông qua vi bằng, tranh cãi không thể nào.

Qua rất nhiều cách diễn ta, khái niệm vi bằng không chỉ là những thước phim ghi lại sự thật khách quan, mà còn là những dấu mốc đánh dấu sự kiện, hành vi thực sự đã diễn ra, được ghi lại bằng giấy mực theo yêu cầu và cả từ nơi đất đai được mua bán thông qua vi bằng.

Định nghĩa về Thừa phát là gì? Quyền hạn và phạm vi hoạt động của Thừa phát

Trong quá trình thực hiện các giao dịch mang mức độ phức tạp nhất định, chúng ta thường phải lưu lại và ghi nhận mỗi hành động, sự kiện thông qua việc mô tả bằng văn phạm, quay video, chụp hình và thậm chí là ghi âm. Điều này giúp ta nắm rõ từng chi tiết ngay tại thời điểm lập biểu mẫu cho giao dịch được thực hiện.

Tiếp theo, ta phải thực hiện việc đăng ký biểu mẫu này tại Bộ Tư pháp Việt Nam sau không quá 3 ngày kể từ khi giao dịch được tạo. Quá trình này đảm bảo rằng hành động của chúng ta được ghi nhận một cách pháp lý và rõ ràng.

Qua tất cả những nỗ lực này, ta tạo ra một nguồn chứng cứ mạnh mẽ và uy tín đã được Luật pháp từng quy định là biện pháp trong việc giải quyết các vụ việc tại Toà án và các Cơ quan của Nhà nước có thẩm quyền.

Để hiểu rõ hơn về thủ tục pháp lý này, bạn có thể tham khảo thêm: Mua đất vi bằng là gì? Liệu nó có giá trị pháp lý hay không? Đây chắc chắn là một đề tài hấp dẫn và đáng để thảo luận.

Quyền hạn, phạm vi tạo lập bằng cấp và giá trị pháp lý của chúng

Trong hệ thống pháp luật của chúng ta, những người tên là Thừa phát lại chính là những công dân đã trải qua những quy định và tiêu chuẩn nghiêm ngặt để được chính quyền nhận dạng và giao phó trọng trách. Họ chính là những người đứng sau việc gửi gắm, tạo ra các giấy tờ chính thức, kiểm tra các yếu tố cho việc thi hành án dân sư và cuối cùng chịu trách nhiệm về việc thi hành án dân sự theo các tiêu chuẩn pháp lý.

Để ngắn gọn hóa, Thừa phát lại có năng lực cụ thể để tống đạt một loạt các tài liệu và giấy tờ hợp pháp, từ quyết định của tòa án, các văn bản của Viện Kiểm sát nhân dân đến các tài liệu từ những cơ quan thi hành án dân sự. Thậm chí, còn bao gồm cả các giấy tờ liên quan đến việc hỗ trợ pháp lý trong thương vụ dân sự từ cơ quan nước ngoài có quyền hành.

Nhưng điều đặc biệt là, không phải lúc nào Thừa phát lại cũng phải thực hiện mọi việc. Người chủ trì văn phòng Thừa phát lại có thể giao phó cho thư ký thực hành việc tống đạt, trừ khi có sự thỏa thuận khác giữa các bên liên quan.

Văn phòng Thừa phát lại cũng chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố nào xảy ra vì thiếu chính xác trong việc tống đạt, vi phạm thủ tục hoặc đè lệnh. Chính họ phải đối mặt với tất cả các yêu cầu từ cơ quan, tổ chức liên quan và bồi thường thiệt hại (nếu có) theo đúng luật pháp.

Những trường hợp không thể lập vi bằng

Việc lưu giữ lại chân chứa các sự kiện và hành động theo đúng quy định của những cơ quan, tổ chức, và cá nhân liên quan trên phạm vi cả nước, ngoại trừ những trường hợp đã được xác định trước trong Điều 37 của Nghị định hiện hành. Tuy nhiên, những ghi chép này không thể sử dụng thay cho các văn bản công chứng, chứng thực hoặc các loại hồ sơ khác.

Hơn nữa, những ghi chép này chính là nguồn cung cấp thông tin đắc lực để Tòa án dùng trong việc xử lý các vụ việc hành chính và dân sự theo quy định của luật pháp. Chúng còn là căn cứ cho việc thực hiện các giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình đánh giá, xem xét giá trị chứng cứ từ những ghi chép này, nếu cần thiết, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân có quyền gọi người chịu trách nhiệm thực hiện việc ghi chép, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác để làm rõ tính xác thực của thông tin ghi chép. Người chịu trách nhiệm thực hiện việc ghi chép cũng như các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phải tuân thủ lệnh triệu tập của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân.

Quy trình thực hiện vi bằng

Văn bản gốc quy định chi tiết về các hạng mục của sự vi phạm pháp luật. Đầu tiên, đề cập đến những trường hợp được xác định trong quy định có liên quan nhất. Sau đó, nó lưu ý đến các hành vi ảnh hưởng đến an ninh và sự an toàn quốc gia, bao gồm việc cố tình xâm phạm hoặc tiết lộ thông tin mật của nhà nước. Đáng chú ý là những vi phạm liên quan đến không tuân thủ các quy định của khu vực có hạn chế.

Tiếp theo, nó cũng đề cập đến những vi phạm tiềm ẩn liên quan đến việc ảnh hưởng đến sự riêng tư cá nhân và gia đình, cũng như việc hành động trái với đạo đức xã hội. Các loại vi phạm khác được liệt kê bao gồm việc tán thành hoặc chữ ký trong những thỏa thuận mà phạm vi bao gồm công chứng, việc xác nhận tính đúng đắn, hợp lệ, không vi phạm đạo đức xã hội của các bản dịch, cũng như việc xác thực chữ ký.

Đồng thời, có những vi phạm trong việc ghi nhận sự kiện hoặc hành vi liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng hoặc sở hữu đất đai. Và cũng không quên một số vi phạm khác liên quan đến việc ghi nhận các sự kiện hoặc hành động phỉ báng pháp luật, và những việc mà sĩ quan hoặc công chức thực hiện trong đơn vị của Quân đội hoặc Công an. Trên hết, quan trọng nhất là việc không ghi nhận các sự kiện hoặc hành vi mà không chứng kiến ​​trực tiếp.

Cuối cùng, văn bản còn liệt kê ra một số hạng mục khác theo các quy định của pháp luật.

Các hình thức chính và nội dung chủ yếu của vi bằng

Thừa phát lại, trong vai trò của mình, không chỉ đóng vai trò chứng nhân mà còn phải nắm bắt chính xác sự kiện, lập ra tài liệu và chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến chúng. Tầm quan trọng của việc đảm bảo tính chính xác và trung thực trong việc ghi chép sự thật không thể phủ nhận. Thậm chí, Thừa phát lại còn có thể mời chứng nhân về lúc cần thiết.

Người đòi hỏi thông tin phải cung cấp đầy đủ và đúng cho Thừa phát lại, đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực và hợp pháp của những thông tin và tài liệu được cung cấp. Trong quá trình lập tài liệu, Thừa phát lại phải giải thích cho người yêu cầu hiểu rõ giá trị pháp lý của tài liệu. Người yêu cầu phải ký hoặc chỉ vào tài liệu.

Một trong những yêu cầu đặt ra cho Thừa phát lại là việc ký vào từng trang tài liệu, dấu của văn phòng Thừa phát lại và ghi vào sổ theo đúng mẫu. Du lịch gửi đến người yêu cầu và được lưu giữ tại văn phòng Thừa phát lại như một tài liệu công chúng.

Bên cạnh đó, trong vòng 03 ngày làm việc sau khi hoàn tất việc lập tài liệu, văn phòng Thừa phát lại phải gửi tài liệu và các tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp tại nơi đặt trụ sở của mình. Hạn chót cho Sở Tư pháp là 02 ngày làm việc sau khi nhận được, để nhập thông tin về tài liệu vào sổ đăng ký. Sở Tư pháp cũng phải tạo và quản lý một cơ sở dữ liệu về tài liệu, dưới sự hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Các rủi ro khi mua bất động sản bằng vi bằng

Việc tạo ra một tài liệu hợp lệ phải tuân theo một hệ thống chuẩn xác để đảm bảo rằng mọi chi tiết đều được tài liệu hóa đúng cách. Hãy tưởng tượng, bạn là một người làm việc tại một văn phòng trung gian, và cần tạo ra một loại tài liệu chắc chắn có giá trị pháp lý, chúng ta gọi đó là ‘vi bằng’.

Đầu tiên và quan trọng nhất, tài liệu này phải được tiến hành bằng tiếng Việt. Bạn cần phải ghi rõ tên của bạn, văn phòng mà bạn đại diện cũng như địa chỉ của nó. Bạn cũng nên ghi lại nơi và khi nào bạn đang tạo ra khúc bi tài liệu này. Vấn đề tiếp theo là ai cần tài liệu này? Đó cũng cần phải được đề cập, bao gồm tên đầy đủ và địa chỉ của họ.

Giữa lúc này, hãy nghiên cứu xem có ai khác đưa ra thông tin cho tài liệu này không? Nếu có, thì thông tin từ họ cũng cần được ghi lại. Tiếp theo, ghi rõ nội dung cụ thể của sự kiện hoặc hành vi được tổ chức, và đại khái, nhất định trình bày mối đòi hỏi của người yêu cầu tài liệu.

Để thêm phần tin cậy cho tài liệu này, bạn sẽ cần cam kết về tính khách quan và trung thực trong quá trình tạo lên tài liệu này. Là người tạo ra ‘vi bằng’, bạn cần đặt chữ ký của mình vào đó, cùng với dấu của văn phòng mà bạn làm việc.

Nếu có nhiều trang, hãy đảm bảo rằng mỗi trang đều được xếp theo số thứ tự, và các trang có thể được gắn kết lại với nhau. Số bản chính của ‘vi bằng’ cũng sẽ phụ thuộc vào thoả thuận của các bên liên quan.

Hãy nhớ rằng, có thể đi kèm với ‘vi bằng’ là các tài liệu chứng minh. Nếu bạn là người tạo ra những tài liệu này, đảm bảo chúng tuân thủ đúng các quy định của luật pháp.

Cuối cùng, việc tạo ra mẫu ‘vi bằng’ đúng là trách nhiệm của Bộ Tư pháp. Luật sự thích hợp sẽ cung cấp các hướng dẫn cụ thể cho công việc này.

Liệu việc thực hiện giao dịch nhà đất qua công chứng vi bằng có an toàn không?

Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước một quyết định khó khăn: mua bất động sản chưa qua hành chính. Bạn đã nghe rất nhiều lời khuyên về việc này, nhưng liệu bạn đã thật sự hiểu rõ vấn đề? Hãy cùng tìm hiểu về nhược điểm khi sở hữu loại bất động sản này.

Trước tiên, bất động sản chưa qua hành chính không có giấy tờ pháp lý rõ ràng, do đó, nó không thể thay thế cho các loại văn bản công chứng hay chứng thực khác. Việc đối tác của bạn chứng nhận giao dịch usa có thể, nhưng do chính phủ không công nhận nên việc bạn dùng giấy tờ này để mua bất động sản không hề đảm bảo lợi ích của bạn.

Tiếp theo, bất động sản chưa qua hành chính có một mức độ linh hoạt trong việc mua bán cực kỳ thấp. Sự thật là, khi một bất động sản được bán mà không có sự công chứng, khả năng bị bán đồng thời cho nhiều người là rất cao. Thậm chí, một mảnh đất được bán mà không có công chứng có thể rẻ hơn, nhưng nó có thể gặp phải một số rắc rối pháp lý như liên quan đến quy hoạch, không có sổ đỏ hoặc không đủ điều kiện để tách thửa.

Một vấn đề quan trọng khác là, ngân hàng sẽ không cho phép bạn cầm cố bất động sản này do nó chưa được ghi tên bạn. Điều này có thể gây rắc rối khi bạn cần vốn gấp hoặc muốn bán bất động sản này ra thị trường.

Cuối cùng, như đã đề cập, mua bất động sản chưa qua hành chính mang theo một rủi ro lớn, đó là bạn có thể mất hết toàn bộ tài sản vì chưa là chủ sở hữu chính thức.

Như bạn thấy, việc mua bất động sản chưa qua hành chính không phải lúc nào cũng là một quyết định thông minh. Hãy cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Hỏi Đáp -